Welkom in de jachthaven van Schiermonnikoog

Aanvang seizoen 2019

Diegene die de webcam van de haven bezoeken hebben kunnen zien dat er een begin gemaakt is met het cutteren (op diepte brengen) van de haven. Het oude depot is voorzien van nieuwe bedijking voor de opslag van zand/slib uit de haven. Het scheef liggen is hiermee verholpen. Het is de bedoeling dat er bij laag water ruim een meter water in de haven blijft staan.
De oude planning van opening eind maart was niet haalbaar, oorzaak  is de harde wind in de maand maart. Maar vanaf 3 april zijn wij weer open. Er wordt nog wel tot ± 10 april gecutterd maar steigers 1 t/m 3 zijn prima bereikbaar.

Wij zien uit naar uw komst.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De jachthaven van Schiermonnikoog is een rustige waddenhaven met veel faciliteiten. De haven telt zo’n 120 ligplaatsen en geeft u een prachtig uitzicht over het wad.

Wilt u de haven bezoeken, bekijk dan de vaarinformatie en zorg ervoor dat u de contactgegevens van de havenmeester bij de hand hebt.

En als u wilt weten of er nog een ligplaats beschikbaar is voor u, kijk dan op de site waddenhavens.

Wij verwelkomen u graag in onze jachthaven.
Bestuur en havenmeesters van de Stichting “Jachthaven de Oude Veerdam”.

Webcam Jachthaven Schiermonnikoog

Live beeld van de webcam in de Jachthaven