Actuele zaken

2018

In het blad SLOEP 2018 staat een heel mooi stuk over varen naar Schiermonnikoog

In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de waddenhavens gestaan.

juni 2018

*De baggeraar, dezelfde als vorig jaar firma Bokschoten, heeft er voor gezorgd dat er veel slib weer de haven uit is gegaan. De diepgang van de toegangsgeul is vergelijkbaar met vorig jaar,
maar in de haven is een nieuw negatief proces aan de hand.
In de toegangsgeul lagen tot dit jaar 2 natuurlijke ‘drempels’ die de waterhoogte in de haven bij laagwater acceptabel hoog hield. Deze drempels zijn door natuurlijke omstandigheden verdwenen.
Er verdwijnt nu zoveel water uit de haven dat u er rekening mee dient te houden dat ALLE schepen met laagwater deels droog komen te vallen.

*De gemeentelijke steigers hebben groot onderhoud gehad op Lauwersoog.
De dekken gaan zijn er af geweest, er is gestraald en geverfd volgens RWS normering, alle bekabeling en leidingen zijn vervangen en de dekken zijn weer teruggeplaatst.
De buitendienst van de Gemeente Schiermonnikoog heeft in eigen beheer gezorgd voor groot onderhoud aan een aantal steiger bruggen, de anderen volgen komende winter.

*Kortom, we gaan weer een mooi seizoen tegemoet, wees welkom in onze haven.

Het kantoor, voor aanmelden, douche muntjes en afrekenen
is dagelijks geopend van 08.00 tot 10.00 en vanĀ  16.30 tot 17.30.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alternatieve baggermethode
De gemeente Schiermonnikoog, in samenwerking met de Stichting Jachthaven en de Watersportvereniging, zetten alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt aan het eind van het zomerseizoen de haven weer deels gevuld met zacht slib, en liggen alle schepen met laag water deels in het zachte slib.

De Gemeente Schiermonnikoog en de Stichting Jachthaven “de Oude Veerdam” zijn samen met vele organisaties die zeggenschap over de Waddenzee hebben, zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hard aan het werk om voor de komende jaren een betaalbare methode te vinden om het slib beterĀ uit de haven te krijgen.

 

Het havenreglement Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.