Actuele zaken

Aanvang seizoen 2019

Diegene die regelmatig de webcam van de haven bezoeken hebben kunnen zien dat de jachthaven in de maanden maart/april is gecutterd,  dus op diepte is gebracht. Het oude depot is voorzien van nieuwe bedijking voor de opslag van zand/slib uit de haven. Het scheef liggen is hiermee verholpen. Bij laag water blijft er nu ruim een meter water in de haven staan.
Ook het zogenaamde chartervak is aangepakt en op ongeveer 50 cm gebracht bij laag water.
In de gehele haven blijft nu met laag water water staan.

Niets houdt uw komst dus tegen waarnaar wij dan ook uitzien.

Druk op deze link om een indruk te krijgen van het verloop van het baggerproces.

Openingstijden sanitair in het voorseizoen
 De natte ruimte (douche/toilet) is in het voorseizoen geopend via de achterzijde (rode deur) van 08:00 tot 11:00 uur.
Aansluitend vanaf 11:00 uur tot sluitingstijd restaurant is de ruimte bereikbaar via het restaurant.
’s Nachts is de tussendeur naar de douche en toilet gesloten. De toegangsdeur staat op een kier. Hierdoor zijn het nachttoilet en invalidentoilet normaal bereikbaar

Droogvallen
De veel gebruikte droogval plaat ten oosten van de haven is dit jaar erg slikkerig. Als u toch wil droogvallen kan dat het beste door tussen boei 16-18 pal noord de plaat op te varen. Deze plaat is wel iets minder diep .

Een andere mogelijkheid is dicht bij de haven tussen boei 24-26 pal noord de plaat op te varen en dicht bij het dijkje te ankeren. Ook deze plaat is wat minder diep maar er ligt dicht bij het dijkje weinig slib.

Alternatieve baggermethode
De gemeente Schiermonnikoog, in samenwerking met de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” en de Watersportvereniging, zetten alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt aan het eind van het zomerseizoen de haven weer deels gevuld met zacht slib, en liggen alle schepen met laag water deels in het zachte slib.

De Gemeente Schiermonnikoog en de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” zijn samen met vele organisaties die zeggenschap over de Waddenzee hebben, zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hard aan het werk om voor de komende jaren een betaalbare methode te vinden om het slib beter uit de haven te krijgen.

Voor het seizoen 2019 is de haven met behulp van een cutterzuiger gebaggerd, zodat we voor de komende jaren de haven weer op aanvaardbare diepte hebben.

Publicaties 2018
In het blad SLOEP 2018 is een heel mooi stuk over varen naar Schiermonnikoog verschenen.

In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de Waddenhavens gestaan.

Het havenreglement Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.