Actuele zaken

Seizoen 2022

Vanaf 1 april 2022 is de haven weer geopend. In de maand maart is de haven geploegd en weer op diepte gebracht. De betonning in de Reegeul is door RWS aangepast aan de actuele situatie.

Kijk ook vooral op de site van de Waddenhavens voor de beschikbaarheid van ligplaatsen. Deze beschikbaarheid wordt dagelijks bijgewerkt.

Openingstijden sanitaire ruimte

De sanitaire ruimten zijn beperkt open. De openingstijden zijn van 7.30 – 12.30 en van 16.30 – tot sluitingstijd restaurant ± 22.00 uur. Buiten deze openingstijden zijn het nachttoilet, invalidentoilet en chemisch toilet voor de rode deur bij de ingang van de sanitaire ruimte 24-uur geopend.

Volg de aanwijzingen bij het gebruik van de sanitaire ruimte.

Tussen 12.30 en 16.30 kunnen havengasten via de ingang van het restaurant de sanitaire ruimte bereiken voor het gebruik van de wasmachine e.d.

Haveningang
De haveningang is door natuurlijke omstandigheden op het einde van het seizoen 2020 behoorlijk versmald.
Elkaar passeren in de haveningang is erg krap, uitgaande scheppen hebben voorrang.

Wij verwelkomen u graag in onze jachthaven,

Bestuur en havenmeesters van de Stichting “Jachthaven de Oude Veerdam”.

Aanvang seizoen
Aan het begin van het seizoen is/wordt de haven door middel van ploegen op diepte gebracht. Het slib wordt bij afgaand tij op stroom gezet. Wij streven er naar dat er bij laag water een meter water in de haven blijft staan. Het zogenaamde chartervak is wat minder diep en op ongeveer 50 cm gebracht bij laag water. In de gehele haven blijft bij laag water water staan.

Einde seizoen
In principe blijft de haven open tot zondag 1 november 2020. De haven blijft na deze datum toegankelijk maar wij bieden dan geen faciliteiten meer. De sanitaire voorzieningen zijn gesloten en het elektra en water zullen worden afgesloten. Als u na 1 november toch de haven wilt bezoeken dan verzoeken wij u vriendelijk niet in de eilander haven (= steiger 5) aan te meren want deze maakt geen deel uit van de passantenhaven.

In het seizoen
In het seizoen zijn onze havenmeesters Ton en/of Sierd tijdens hoogwater aanwezig om u in de haven te ontvangen en uw ligplaats aan te wijzen.
Het havenkantoor is geopend van 08.00 tot 10.30 en van  16.30 tot 17.30. Afwijkende openingstijden worden bij het havenkantoor aangegeven.

En als u wilt weten of er nog een ligplaats beschikbaar is, kijk dan op Waddenhavens.

In het voor- en naseizoen
In het voor- en naseizoen zijn er afwijkende openingstijden van het havenkantoor van toepassing. De afwijkende openingstijden worden bij het havenkantoor aangegeven.

De sanitaire ruimten zijn beperkt open. De openingstijden zijn van 8.00 – 10.30 en van 16.30 – tot sluitingstijd restaurant ± 22.00 uur. Buiten deze openingstijden zijn het nachttoilet, invalidentoilet en chemisch toilet voor de rode deur bij de ingang van de sanitaire ruimte 24-uur geopend.
Volg de aanwijzingen bij het gebruik van de sanitaire ruimte.

Tussen 10.30 en 16.30 kunnen havengasten via de ingang van het restaurant de sanitaire ruimte betreden voor het gebruik van de wasmachine e.d.

Droogvallen
De veel gebruikte droogvalplaat ten oosten van de haven is mogelijk dit jaar nog erg slikkerig. Als u toch wil droogvallen kan dat het beste door tussen boei 16-18 pal noord de plaat op te varen. Deze plaat is wel iets minder diep .

Een andere mogelijkheid is dicht bij de haven tussen boei 24-26 pal noord de plaat op te varen en dicht bij het dijkje te ankeren. Ook deze plaat is wat minder diep maar er ligt dicht bij het dijkje weinig slib.

Baggeren 2019

Alternatieve baggermethode
De gemeente Schiermonnikoog, in samenwerking met de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” en de Watersportvereniging, zetten alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt aan het eind van het zomerseizoen de haven weer deels gevuld met zacht slib, en liggen alle schepen met laag water deels in het zachte slib.

De Gemeente Schiermonnikoog en de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” zijn samen met vele organisaties die zeggenschap over de Waddenzee hebben, zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hard aan het werk om voor de komende jaren een betaalbare methode te vinden om het slib uit de haven te krijgen.

Voor het seizoen 2020 is de haven met behulp van een ploegboot gebaggerd, zodat we de haven weer op aanvaardbare diepte hebben.

Publicatie 2018
In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de Waddenhavens gestaan.

Onderscheiding 2020
De vereniging Wadvaarders heeft de Gemeente Schiermonnikoog op 25 januari 2020 onderscheiden met de Wadvaarderstrofee vanwege hun inspanningen de jachthaven in 2019 met behulp van een cutterzuiger weer op diepte te brengen.

Publicatie 2022
In het blad heeft  ZEILEN heeft één van onze havenmeesters een mooie beschrijving gegeven over de beleving van zijn seizoen in onze Waddenhaven.

Het Havenreglement Waddenhaven Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.