Actuele zaken

Aanvang seizoen 2019
Diegene die de webcam van de haven bezoeken hebben kunnen zien dat er een begin gemaakt is met het cutteren (op diepte brengen) van de haven.
Het oude depot is voorzien van nieuwe bedijking voor de opslag van zand/slib uit de haven. Naar verwachting is hierdoor het scheef liggen verholpen. Het is de bedoeling dat er bij laag water ruim een meter water in de haven blijft staan.
De oude planning van opening eind maart is niet haalbaar oorzaak  is de harde wind van de laatste weken. Er wordt nu ingezet op de eerste of tweede week in april zodra wij een exacte datum weten zetten wij dit direct op de site.

Als wij dan mogen intekenen voor het zelfde prachtige weer als in 2018 wordt 2019 helemaal top.
Wij zien uit naar uw komst.

Tijdens deze baggerwerkzaamheden is de haven NIET TOEGANKELIJK. Wij plaatsen de rode vlag wat betekent dat invaren VERBODEN is voor ieder schip.

Publicaties 2018
In het blad SLOEP 2018 is een heel mooi stuk over varen naar Schiermonnikoog verschenen.

In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de Waddenhavens gestaan.

Alternatieve baggermethode
De gemeente Schiermonnikoog, in samenwerking met de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” en de Watersportvereniging, zetten alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt aan het eind van het zomerseizoen de haven weer deels gevuld met zacht slib, en liggen alle schepen met laag water deels in het zachte slib.

De Gemeente Schiermonnikoog en de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” zijn samen met vele organisaties die zeggenschap over de Waddenzee hebben, zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hard aan het werk om voor de komende jaren een betaalbare methode te vinden om het slib beter uit de haven te krijgen.

Voor het seizoen 2019 wordt de haven met behulp van een cutterzuiger gebaggerd, zodat we voor de komende jaren de haven weer op aanvaardbare diepte hebben.

Het havenreglement Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.