Actuele zaken

2018
maart 2018

De jachthaven is weer GEOPEND vanaf goede vrijdag 30 maart 2018.

*Er zijn de eerste dagen slechts 2 steigers beschikbaar, nr 3 en 4, daar hebben we ook de elektriciteit aangesloten, maar er is nog geen water beschikbaar op de steigers wegens een geconstateerd lek in de hoofdleiding.

*Het sanitair gebouw is wel volledig beschikbaar.

*De baggeraar, dezelfde als vorig jaar firma Bokschoten, heeft weer gezorgd dat de haven op diepte is. De diepgang van de haven en toegangsgeul is vergelijkbaar met vorig jaar, maar de diepgang in het chartervak is met zo’n 50 cm verlaagd. Zij komen in april nog even terug om het chartervak nog wat netter en vlakker te maken.

*De gemeentelijke steigers hebben groot onderhoud gehad op Lauwersoog.
De dekken gaan zijn er af geweest, er is gestraald en geverfd volgens RWS normering, alle bekabeling en leidingen zijn vervangen en de dekken zijn weer teruggeplaatst.
De buitendienst van de Gemeente Schiermonnikoog heeft in eigen beheer gezorgd voor groot onderhoud aan een aantal steiger bruggen, de anderen volgen komende winter.

*Kortom, we gaan weer een mooi seizoen tegemoet, wees welkom in onze haven.

Het kantoor, voor aanmelden, douche muntjes en afrekenen
is dagelijks geopend van 17.00 tot 18.00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alternatieve baggermethode
De gemeente Schiermonnikoog, in samenwerking met de Stichting Jachthaven en de Watersportvereniging, zetten alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt aan het eind van het zomerseizoen de haven weer deels gevuld met zacht slib, en liggen alle schepen met laag water deels in het zachte slib.

De Gemeente Schiermonnikoog en de Stichting Jachthaven “de Oude Veerdam” zijn samen met vele organisaties die zeggenschap over de Waddenzee hebben, zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hard aan het werk om voor de komende jaren een betaalbare methode te vinden om het slib beterĀ uit de haven te krijgen.

In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de waddenhavens gestaan.

Het havenreglement Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.