Actuele zaken

De jachthaven in principe geopend tot 31 oktober 2017, “ijs en weder dienende”.

Mochten wij besluiten dat dit eerder moet qua weer, dan kunt u deze informatie verkrijgen via het nieuwsbericht van de kustwacht Schiermonnikoog.

Eind maart 2018 staat de opening gepland, afhankelijk van de baggeraar.

 

Start 2017

De haven is weer op diepte, bij de start van het seizoen is de diepgang gemiddeld op – 1.30 NAP, dat betekent dat bij laag water (eb) er zo’n 60 cm water in de haven blijft staan, schepen met een grotere diepgang vallen deels droog en liggen in zacht slib. Houdt uw afsluiters goed in de gaten.
Ook is er in het chartervak een deel van het  slib verwijderd.
De toegangsgeul heeft een vergelijkbare diepgang als in 2016, al is de haveningang vrij smal. Daar hebben de baggeraars “de drempel” laten zitten, zodat er meer water in de haven blijft staan. Houdt dus de boeien- en prikkenlijn goed aan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moeizame jaren
Het heeft de afgelopen jaren niet meegezeten met het baggeren van de jachthaven op Schiermonnikoog. De gemeente krijgt in 2008 geen toestemming meer van het ministerie van Economische Zaken om het schone baggerslib neer te leggen op het Wad. Wel mag het slib worden gedeponeerd in een daarvoor aangelegd depot, direct achter de jachthaven. Maar dat depot raakt vol en het slib moet naar een daarvoor bestemde stortlocatie worden gebracht. De kosten daarvan zijn voor de gemeente Schiermonnikoog niet op te brengen en de gemeenteraad besluit daarom te stoppen met de traditionele wijze van baggeren.

Alternatieve baggermethode
Wel zet de gemeente, in samenwerking met de Stichting Jachthaven en de Watersportvereniging, alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt eind 2017 de haven weer vol met slib, en liggen alle schepen met laag water bijna droog.

De Gemeente Schiermonnikoog en de Stichting Jachthaven “de Oude Veerdam” zijn samen met organisaties als Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, enz. hard aan het werk om voor het komende jaar 2018 en verder een betaalbare methode te vinden om het slib beter¬†uit de haven te krijgen.
Nadere berichtgeving volgt.

In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de waddenhavens gestaan.

Het havenreglement Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.