Actuele zaken

9 november 2023

Afscheid van havenmeester Ton Verheul

Op donderdag 9 november jl. hebben we in Amsterdam afscheid moeten nemen van onze havenmeester Ton Verheul. Alhoewel we wisten dat hij al enige tijd ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Na elk zomerseizoen nam Ton afscheid tot het volgende voorjaar, maar nu was het definitief. Op de leeftijd van 78 jaar is hij overleden.

Ton kwam in 2009 als havenmeester uit Amsterdam naar Schiermonnikoog. Met slechts een onderbreking van 1 jaar is Ton met zijn trouwe vriend Sierd tot en met het seizoen 2023 gebleven.

In de loop der jaren werd de gang van zaken in de haven steeds verder geperfectioneerd. Ton heeft nog meegemaakt dat je internettijd moest kopen met verschillende wachtwoorden. Daar was een lijst van. Er ging ook wel eens wat mis, wanneer Ton op zijn manier in de lijst van wachtwoorden had geknipt en de haven onbereikbaar was. Met Amsterdamse humor werd zoiets weer opgelost.

Ton was een gedreven havenmeester, recht door zee en met een duidelijke koers. Voor dag en dauw stond hij op om de sanitaire ruimtes schoon te hebben voordat de opvarenden van de schepen in de haven deze ruimtes gingen gebruiken. Alles moest er altijd tiptop uitzien.

Ton, je was een professionele havenmeester, we gaan je missen.

“Bon Voyage”.

Bestuur van de Stichting Jachthaven de Oude Veerdam

Einde seizoen 2023

Vanaf 1 november 2023 is de haven gesloten.

De sanitaire voorzieningen zijn gesloten en het elektra en water op de steigers zijn afgesloten. Als u onverhoopt na 1 november toch de haven moet bezoeken dan mag u binnen haven geen gebruik maken van de eilander watersportvereniging, dit is het gedeelte ten noorden van steiger 5, want dit deel van de haven behoort niet tot de passantenhaven en de vingersteigers binnen dit gedeelte van de haven zijn verwijderd waardoor de uitstekende bouten van deze steigers schade aan uw boot en aan de steiger kan veroorzaken.

Groot onderhoud 2023 / 2024
In de maand oktober aan het eind van het seizoen 2023 is er onderhoud gepleegd. Aan de kop van de haven aan de oostelijke zijde en aan de kade aan noordwand van de haven is trisoplast aangebracht om verzakkingen te voorkomen. Het basalttalud is hersteld en er zijn op de dam naar de jachthaven lichtmasten geplaatst zodat de haven en het dorp ook in het donker veilig kunnen worden  bereikt.
In maart en april 2024 zal er groot onderhoud plaats vinden aan oa. de zuid- en noordwand van de haven. Daarnaast wordt er een nieuwe mantelbuis voor oa een zwaardere elektrakabel vanaf de dijk naar de kop van de steiger aangelegd. Gedurende deze werkzaamheden is de haven voor alle vaartuigen gesloten.

We hopen dat de haven op 27 april 2024 bij aanvang van de meivakantie weer open gaat.
Dit is geheel afhankelijk van de voortgang van deze werkzaamheden. Wij zullen u via deze website tegen die tijd informeren.

Beschikbaarheid ligplaats

Kijk ook vooral op de site van de Waddenhavens voor de beschikbaarheid van ligplaatsen. Deze beschikbaarheid wordt dagelijks bijgewerkt.

Openingstijden havenkantoor
De openingstijden van het havenkantoor zie Haven Informatie  en worden aangegeven in de publicatiekast naast de deur naar het havenkantoor.

Openingstijden sanitair
De sanitaire ruimten zijn beperkt open. De openingstijden zijn van 7.30 – 12.30 en van 16.30 – tot sluitingstijd restaurant ± 22.00 uur. Buiten deze openingstijden zijn het nachttoilet, invalidentoilet en chemisch toilet voor de rode deur bij de ingang van de sanitaire ruimte 24-uur geopend.
Volg de aanwijzingen bij het gebruik van de sanitaire ruimte.

Tussen 12.30 en 16.30 kunnen havengasten via de ingang van het restaurant de sanitaire ruimte bereiken voor het gebruik van de wasmachine e.d.

Haveningang
De haveningang is door natuurlijke omstandigheden op het einde van het seizoen behoorlijk versmald.
Elkaar passeren in de haveningang is erg krap, uitgaande scheppen hebben voorrang.

Wij verwelkomen u graag in onze jachthaven,

Bestuur en havenmeesters van de Stichting “Jachthaven de Oude Veerdam”.

Aanvang seizoen
Aan het begin van het seizoen 2023 is de haven door middel van cutteren weer op diepte gebracht. Het slib is in depot genomen. De vergunningen om via Wij en de Wadvogels ten oosten van de haven eilandjes ten behoeve van de vogels op te spuiten zijn niet rond gekomen. In de volgende 3 jaren wordt de haven door middel van ploegen op diepte gebracht. Het slib wordt dan bij afgaand tij op stroom gezet. Wij streven er naar dat er bij laag water een meter water in de haven blijft staan. Het zogenaamde chartervak is wat minder diep en wordt bij laag water op ongeveer 50 cm gebracht. In de gehele haven blijft bij laag water water staan.

Het is de bedoeling dat na 3 jaar ploegen de haven door cutteren weer op diepte wordt gebracht zodat ook de harde delen (zand) uit de haven worden verwijderd.

Einde seizoen
In principe blijft de haven open tot 1 november. De haven blijft na deze datum toegankelijk maar wij bieden dan geen faciliteiten meer. De sanitaire voorzieningen zijn gesloten en het elektra en water zullen worden afgesloten. Als u onverhoopt na 1 november toch de haven moet bezoeken dan verzoeken wij u vriendelijk niet binnen de haven van de eilander watersportvereniging, dit is het gedeelte ten noorden van steiger 5, aan te meren, want dit deel van de haven behoort niet tot de passantenhaven.

In het seizoen
In het seizoen zijn onze havenmeesters tijdens hoogwater aanwezig om u in de haven te ontvangen en uw ligplaats aan te wijzen.
Het havenkantoor is geopend van 08.00 tot 10.30 en van  16.30 tot 17.30. Afwijkende openingstijden worden bij het havenkantoor aangegeven.

En als u wilt weten of er nog een ligplaats beschikbaar is, kijk dan op Waddenhavens.

In het voor- en naseizoen
In het voor- en naseizoen zijn er afwijkende openingstijden van het havenkantoor van toepassing. De afwijkende openingstijden worden bij het havenkantoor aangegeven.

De sanitaire ruimten zijn beperkt open. De openingstijden zijn van 8.00 – 10.30 en van 16.30 – tot sluitingstijd restaurant ± 22.00 uur. Buiten deze openingstijden zijn het nachttoilet, invalidentoilet en chemisch toilet voor de rode deur bij de ingang van de sanitaire ruimte 24-uur geopend.
Volg de aanwijzingen bij het gebruik van de sanitaire ruimte.

Tussen 10.30 en 16.30 kunnen havengasten via de ingang van het restaurant de sanitaire ruimte betreden voor het gebruik van de wasmachine e.d.

Droogvallen
De veel gebruikte droogvalplaat ten oosten van de haven is mogelijk dit jaar nog erg slikkerig. Als u toch wil droogvallen kan dat het beste door tussen boei 16-18 pal noord de plaat op te varen. Deze plaat is wel iets minder diep .

Een andere mogelijkheid is dicht bij de haven tussen boei 24-26 pal noord de plaat op te varen en dicht bij het dijkje te ankeren. Ook deze plaat is wat minder diep maar er ligt dicht bij het dijkje weinig slib.

Baggeren 2019

Alternatieve baggermethode
De gemeente Schiermonnikoog, in samenwerking met de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” en de Watersportvereniging, zetten alles op alles om de jachthaven voor een aanvaardbaar bedrag op aanvaardbare diepte te houden.
Uiteindelijk ligt aan het eind van het zomerseizoen de haven weer deels gevuld met zacht slib, en liggen alle schepen met laag water deels in het zachte slib.

De Gemeente Schiermonnikoog en de “Stichting Jachthaven de Oude Veerdam” zijn samen met vele organisaties die zeggenschap over de Waddenzee hebben, zoals Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hard aan het werk om voor de komende jaren een betaalbare methode te vinden om het slib uit de haven te krijgen.

Voor het seizoen 2022 is de haven met behulp van een ploegboot gebaggerd, zodat we de haven weer op aanvaardbare diepte hebben.

Publicatie 2018
In het blad MOTORBOOT heeft een heel mooi stuk over de Waddenhavens gestaan.

Onderscheiding 2020
De vereniging Wadvaarders heeft de Gemeente Schiermonnikoog op 25 januari 2020 onderscheiden met de Wadvaarderstrofee vanwege hun inspanningen de jachthaven in 2019 met behulp van een cutterzuiger weer op diepte te brengen.

Publicatie 2022
In het blad heeft  ZEILEN heeft één van onze havenmeesters een mooie beschrijving gegeven over de beleving van zijn seizoen in onze Waddenhaven.

Het Havenreglement Waddenhaven Schiermonnikoog is van toepassing.

Een mooie site over het programma “De Rijke Waddenzee”.